De Sensor van de laserafstandsmeter

de sensor van de lange afstandnabijheid, de sensor van de laserhoogte, de afstandssensor van de laserlijn.